Teil 11 – Amandi bis Santiago

Tag 122 – 30.06.2018 – Deva  (21km)

Tag 123 – 01.07.2018 – Gijon  (10km)

Tag 124 – 02.07.2018 – Gijon

Tag 125 – 03.07.2018 – San Martin de Laspra (32km)

Tag 126 – 04.07.2018 – El Pito (20km)

Tag 127 – 05.07.2018 – Soto de Luina (14km)

Tag 128 – 06.07.2018 – Luarca (34km)

Tag 129 – 07.07.2018 – La Caridad  (30km)

Tag 130 – 08.07.2018 – Ribadeo (28km)

Tag 131 – 09.07.2018 – Vilanova de Lourenza (28km)

Tag 132 – 10.07.2018 – Gonton (26km)

Tag 133 – 11.07.2018 – Vilalba (22km)

Tag 134 – 12.07.2018 – Laguna (33km)

Tag 135 – 13.07.2018 – Sobrado dos Monxes (28km)

Tag 136 – 14.07.2018 – Arzua (21km)

Tag 137 – 15.07.2018 – O Pedrouzo  (19km)

Tag 138 – 16.07.2018 – SdC  (22km)

Tag 139 – 17.07.2018 – SdC